جزییات مناقصه و مزایده

خرید ULTRASONIC FLOWMETER

مناقصه

99/013R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ULTRASONIC FLOWMETER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید ULTRASONIC FLOWMETER