جزییات مناقصه و مزایده

کولر گازی ( فقط محصولات داخلی )

مناقصه

99/009R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کولر گازی ( فقط محصولات داخلی )

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کولر گازی ( فقط محصولات داخلی )