جزییات مناقصه و مزایده

6KV ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

مناقصه

99/007R10tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

6KV ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

6KV ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 465.86 d5222d9d-951a-4270-a65e-465060c5cc9e.pdf
آگهی سایت 222.70 a2027fdb-07e8-4aea-bc46-8043041169c7.pdf