جزییات مناقصه و مزایده

PIPE

مناقصه

99/013R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PIPE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.69 56a18666-1920-443a-9696-b3b38794744d.docx
آگهی سایت 88.50 d421317f-c13c-4a38-941b-fbf258501280.doc