جزییات مناقصه و مزایده

قطعات Vibrocontrol Device ساخت شرکت Tokyo dengyo

مناقصه

99/079

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

قطعات Vibrocontrol Device ساخت شرکت Tokyo dengyo

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 قطعات Vibrocontrol Device   ساخت شرکت  Tokyo dengyo

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 74.03 ffd2753d-dc29-4fed-b07d-f1d982e46aef.docx
آگهی سایت 81.00 4ceda7e1-85a6-476a-9f5e-7cb24067f546.doc