جزییات مناقصه و مزایده

MASK DRAGER 3100-3200

مناقصه

99/041tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

MASK DRAGER 3100-3200

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

MASK DRAGER 3100-3200                 

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 184.50 f981a611-8d8c-4cc1-b6c8-77657e1b96b2.doc
آگهی سایت 80.50 bd869588-ec23-4f6d-bdd3-86bebebc99fa.doc