جزییات مناقصه و مزایده

خرید کولرهای گازی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/016R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید کولرهای گازی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید کولرهای گازی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 221.41 b3803f80-a714-44a4-8d46-88c07ebfa6a6.pdf
آگهی سایت 88.11 59afb052-600e-498e-b0e0-f4c4f16c339b.pdf