جزییات مناقصه و مزایده

خرید Control Valve CCIپالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/015R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Control Valve CCIپالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  Control Valve CCIپالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
لیست اقلام درخواستی 52.63 ed6bb1b1-9957-4929-8cb2-f8be59716ed2.pdf
ارزیابی کیفی 247.05 579a1745-4994-4b02-a8ab-9900ae02a1b6.pdf
آگهی سایت 83.34 0690c48f-440d-4ee7-b821-a79475646e03.pdf