جزییات مناقصه و مزایده

کابل فیبر نوری

مناقصه

99/039 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کابل فیبر نوری

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

کابل فیبر نوری

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 65.99 234ef388-d6e0-4acb-a4d7-063a2f094f27.docx
آگهی سایت 81.50 80b4916e-6b0b-44df-9a4c-1b43f1f6de12.doc