جزییات مناقصه و مزایده

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/4087

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

بارگیری، حمل و تصفیه و فرآوری Spent Causticپالایشگاه چهارم  مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 275.00 60ee13c0-75fe-461c-82e4-fb10c0a43d73.doc
گزارش شناخت 251.98 16ce5569-c090-4705-904f-a94359c98ab1.pdf
آگهی سایت 310.79 3716bbfc-10b7-4b79-9530-a27f1b0685e5.pdf
ارزیابی کیفی 733.39 9a21508e-860e-4aaf-ad09-fba6c2586cec.pdf