جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مستغلات در بخش‌های تاسیساتی و ساختمانی منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

99/898

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات مستغلات در بخش‌های تاسیساتی و ساختمانی منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 انجام خدمات مستغلات در بخش‌های تاسیساتی و ساختمانی منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 34.86 e5ad5705-dfd5-4f14-99f4-5e03c8561079.pdf
آگهی سایت 196.47 6652387b-d408-4fc4-9500-a02ba71da571.pdf