جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مستغلات در بخش‌های برق و تهویه منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

99/899

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات مستغلات در بخش‌های برق و تهویه منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 انجام خدمات مستغلات در بخش‌های برق و تهویه منطقه توحید مجتمع مسکونی پارس جم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 35.02 5c6736ea-abe7-4145-8234-3403856a296f.pdf
آگهی سایت 196.54 20215431-cd01-4db4-b224-f747d10b4c49.pdf