جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی COMPERESSOR

مناقصه

99/071

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی COMPERESSOR

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی COMPERESSOR

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 199.50 033d887e-ce46-477f-97d0-6681427b36d0.doc
آگهی سایت 24.64 fbf006c8-994b-4c73-8853-80e93bb885c6.docx