جزییات مناقصه و مزایده

خرید ، نصب و راه اندازی بازوی تخلیه پروپان در پالایشگاه اول

مناقصه

98/016R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ، نصب و راه اندازی بازوی تخلیه پروپان در پالایشگاه اول

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ، نصب و راه اندازی بازوی تخلیه پروپان در پالایشگاه اول