جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/1063

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسائط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با راننده پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی


عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 412.98 87ef87d2-b463-4ace-a1ab-aedb050d9fe1.pdf
آگهی روزنامه 107.55 dd967b23-93c8-4b2c-b58d-3d026156fe22.pdf
آگهی سایت 567.47 08531058-3b33-473c-8780-c96add3166f6.pdf