جزییات مناقصه و مزایده

خرید ELBOWS

مناقصه

99/070

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ELBOWS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ELBOWS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 162.50 e1e1052f-23c5-470a-96ab-ff46b48886f7.doc
آگهی سایت 24.62 3c201587-6739-4ca2-95e8-a65812357da5.docx