جزییات مناقصه و مزایده

GASKET

مناقصه

99/076

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GASKET

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 66.90 9951337d-db16-4c50-acfa-d8c7bdae44d3.docx
آگهی سایت 24.72 3e0637c1-ee3f-4f1b-8b50-61dfd4b6e2d7.docx