جزییات مناقصه و مزایده

VIBRATION MONITORING SYS "BENTLY NEVADA"

مناقصه

99/072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

VIBRATION MONITORING SYS "BENTLY NEVADA"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

VIBRATION MONITORING SYS "BENTLY NEVADA"


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 185.00 932e44db-94aa-4e1f-984a-3a6c233c166c.doc
آگهی سایت 87.66 706c1b65-13b3-4314-a8ab-d5ff18813c43.pdf