جزییات مناقصه و مزایده

خرید PIPE از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/069

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید PIPE از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید PIPE از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 173.50 fe014966-5c0d-4fc1-ae10-2a1a9f778d0d.doc
آگهی سایت 25.68 50817c0b-ecc2-4836-8b81-45df89360bca.docx