جزییات مناقصه و مزایده

طراحی، تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و آموزش GC آنلاین (گاز کروماتوگراف)

مناقصه

99/06R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

طراحی، تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و آموزش GC آنلاین (گاز کروماتوگراف)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

طراحی، تهیه، حمل، نصب ، راه اندازی و آموزش GC آنلاین (گاز کروماتوگراف)