جزییات مناقصه و مزایده

تامین ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

مناقصه

97/003R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.58 94198f2d-20db-40ee-99c8-08696dd930b4.docx
آگهی سایت 46.44 04aa468e-bce1-4872-b578-2365b19586dd.docx