جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2072tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 113.84 305d92cc-c969-4799-967a-1df05343557b.pdf
آگهی روزنامه 135.00 585fb472-b1de-4870-baf6-e91a58d48554.doc
ارزیابی کیفی 805.57 dac7f72e-93b2-4d1e-a1b5-b9a1258f7650.pdf
آگهی سایت 654.25 eac5ef44-ed32-44f7-b133-6fa82a919a64.pdf