جزییات مناقصه و مزایده

خرید PLATE OF DESALINATION ( فقط کالای ایرانی مورد تایید می باشد )

مناقصه

98/011R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید PLATE OF DESALINATION ( فقط کالای ایرانی مورد تایید می باشد )

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید PLATE OF DESALINATION ( فقط کالای ایرانی مورد تایید می باشد )

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 104.14 47a2c744-c04f-4991-af1b-1491842a1b52.docx
آگهی سایت 273.50 00a91314-925a-431f-ab0d-05e95130ae32.doc