جزییات مناقصه و مزایده

تامین، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفا حریق اتاق سرور مرکزی

مناقصه

99/004R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفا حریق اتاق سرور مرکزی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین، نصب و راه اندازی سیستم اعلان و اطفا حریق اتاق سرور مرکزی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.79 275c9f6d-e10c-4304-a687-40ee8aac0a83.docx
آگهی سایت 46.68 5fbe2076-162b-4255-bd96-791f308a58f5.docx