جزییات مناقصه و مزایده

تامین یک دستگاه پمپ گریز از مرکز (Centrifugal Pump ) از طریق سازندگان داخلی

مناقصه

99/050

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین یک دستگاه پمپ گریز از مرکز (Centrifugal Pump ) از طریق سازندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین  یک دستگاه پمپ گریز از مرکز  (Centrifugal Pump  )  از طریق سازندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 65.54 97dfdd0a-3040-4559-a180-30cca190d09c.docx
آگهی سایت 88.50 9d2afbdc-8596-4759-9a0f-f6f2ce764faf.doc