جزییات مناقصه و مزایده

UPS AND BC ELECTONIC EQUIPMENT

مناقصه

98/005R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

UPS AND BC ELECTONIC EQUIPMENT

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

UPS AND BC ELECTONIC EQUIPMENT

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 497.50 62f2fc01-5412-4022-9586-14caf1067fb6.pdf
آگهی سایت 222.33 27ad78f3-2c66-4929-bab8-db808ceadd8a.pdf