جزییات مناقصه و مزایده

FILTER FOR GAS TURBINE 106

مناقصه

99/002R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FILTER FOR GAS TURBINE 106

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FILTER FOR GAS TURBINE 106

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 326.67 4c50be43-05c4-4ff3-8939-c946b4fadf3b.pdf
آگهی سایت 222.28 80e777a7-fb7a-4490-8a5d-4aee5331c046.pdf