جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات یدکی مبدل صفحه ایی -ساحت داخل

مناقصه

98/003R10 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات یدکی مبدل صفحه ایی -ساحت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات یدکی مبدل صفحه ایی -ساحت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 490.75 b0f4959a-106a-4f6f-a6b5-304b22179f95.pdf
آگهی سایت 222.34 f7966604-3629-4ce4-b4e2-561eb2f24453.pdf