جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های کمپ های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/888tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های کمپ های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های کمپ های مسکونی

 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 66.46 ffc693f4-fe36-439b-bc2b-f7b56696d9a7.pdf
آگهی سایت 633.51 99c35aac-25cd-4261-96c6-eb8e1a0ab71c.pdf