جزییات مناقصه و مزایده

اجرای 14 طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2077tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای 14 طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای 14 طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 135.00 2d10b20e-2f74-4e6e-9233-39f972936c8f.doc
ارزیابی کیفی 348.68 5139b969-c3cd-4839-8c82-4c27eb389379.pdf
آگهی سایت 780.52 a4bf18c3-2192-4eb5-953c-0ee3beab2948.pdf