جزییات مناقصه و مزایده

P/F: ELECTRICAL EQUIPMENT "MERLIN GERIN"

مناقصه

99/005R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: ELECTRICAL EQUIPMENT "MERLIN GERIN"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F: ELECTRICAL EQUIPMENT "MERLIN GERIN"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 560.17 3f67eb92-8032-493f-b24b-fae284ae6ef0.pdf
آگهی سایت 121.48 3cfa736d-94e6-408a-9d5c-ea38f986f742.pdf