جزییات مناقصه و مزایده

خرید BEARING “RENK”

مناقصه

98/181

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید BEARING “RENK”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید BEARING “RENK”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 212.50 d5e491f3-52b9-4cbb-8947-319cf203c6e8.doc
آگهی سایت 26.57 cd2fcc87-fd6d-4a3b-b5cb-4f36d740242f.docx