جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل پروژه انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/5070

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تکمیل پروژه انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تکمیل پروژه انبار اسقاط و ضایعات پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1352.58 0bacd5f5-f076-4170-b4f9-0983be4987e7.pdf
آگهی سایت 424.35 ec9f3fca-b2ce-40d3-9566-14cc8747629f.docx
آگهی روزنامه 276.00 07afb074-bab7-4965-a358-b6d517f2119c.doc