جزییات مناقصه و مزایده

انواع روغن کمپرسور

مناقصه

99/033

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

انواع روغن کمپرسور

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انواع روغن کمپرسور

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 ea3059f1-1efc-4b99-8371-a1229c23a716.doc
آگهی سایت 96.50 7f221fd1-bb4e-4c61-958a-53a9d490b5e4.doc