جزییات مناقصه و مزایده

خرید ماده شیمیایی CELLULOSE (ARBOCEL NV00)

مناقصه

99/024

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ماده شیمیایی CELLULOSE (ARBOCEL NV00)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ماده شیمیایی CELLULOSE (ARBOCEL NV00)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 212.65 a8e18082-e079-4281-9ad6-5f9203887d8f.pdf
آگهی سایت 97.50 dca14a5e-c7fe-40ed-bc5f-fa7c8727c1f4.doc