جزییات مناقصه و مزایده

خرید ماده شیمیایی QUINOLINE

مناقصه

99/026

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ماده شیمیایی QUINOLINE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ماده شیمیایی QUINOLINE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.92 04e35642-925e-472f-8085-e2ad08f76b4c.pdf
آگهی سایت 97.00 1975c672-f1ac-4a9b-8f74-6ef69438075e.doc