جزییات مناقصه و مزایده

خرید RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/003R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  RETRACTABLE GROUNDING ASSEMBLY پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 259.16 eba20803-6cb4-4fb6-98ee-dbac95903f28.pdf
آگهی سایت 259.43 93fd6218-7e65-4874-b84e-442507e46186.docx