جزییات مناقصه و مزایده

"DSO TRANSFER PUMP ”VFLO”"

مناقصه

99/016

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

"DSO TRANSFER PUMP ”VFLO”"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

"DSO TRANSFER PUMP ”VFLO”"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 212.00 e70631f0-a9a5-4ba8-892b-fd4dbc53a605.doc
آگهی سایت 121.00 84241263-da91-4dca-a9ae-ce3ea2da938e.doc