جزییات مناقصه و مزایده

تامین اقلام یدکی ساخت داخل برای Plate Heat Exchanger

مناقصه

99/003R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین اقلام یدکی ساخت داخل برای Plate Heat Exchanger

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین اقلام یدکی ساخت داخل برای Plate Heat Exchanger

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 219.46 df33207f-8305-48c4-b2ca-423f28a08b08.pdf
آگهی سایت 134.53 1aeeb8a0-8de6-4103-8624-0ea10e4d9e89.pdf