جزییات مناقصه و مزایده

ماده شیمیایی سلولز

مناقصه

99/023

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ماده شیمیایی سلولز

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ماده شیمیایی سلولز

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 210.50 91ed8843-a9bf-41e5-bd5f-8f673cb2d7c7.doc
آگهی سایت 94.00 51cb95d7-6110-4709-a17e-6512c44b388f.doc