جزییات مناقصه و مزایده

احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

مناقصه

99/3075

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 678.90 bbe5e761-d83b-4786-9b60-33dd636ebbf3.pdf
آگهی روزنامه 275.00 b8635a78-eebf-44fa-a978-0ed5b544cc14.doc
ارزیابی کیفی 333.13 dbf106d6-4bd8-49be-bcab-1bd115c1fbca.pdf