جزییات مناقصه و مزایده

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/040

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 172.00 86ac7a5d-2df9-49bf-a08c-90536da5f429.doc
آگهی سایت 25.73 ce8e8cd6-6b52-4e24-b0ce-33fae21cb663.docx