جزییات مناقصه و مزایده

قطعات یدکی دستگاه توتال سولفور ینا

مناقصه

99/002R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

قطعات یدکی دستگاه توتال سولفور ینا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 قطعات یدکی دستگاه توتال سولفور ینا 

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 77.97 380af2ee-b9a7-48b1-9a04-dbf2912905ce.docx
آگهی سایت 39.54 68765452-c68f-4e12-a448-566b70cacd54.docx