جزییات مناقصه و مزایده

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/036

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید Gasket از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 72.69 2706e7ba-32c6-4a64-83da-5ffa42905f89.docx
آگهی سایت 25.84 4192fd62-2931-47d6-bbfb-d025f087ae17.docx