جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز، تهیه و حمل و توزیع آب مورد نیاز فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تخلیه و جابجائی فاضلاب پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/9026

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز، تهیه و حمل و توزیع آب مورد نیاز فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تخلیه و جابجائی فاضلاب پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات حفظ و نگهداری، ترمیم و واکاری فضای سبز، تهیه و حمل و توزیع آب مورد نیاز فضای سبز و سرویس های بهداشتی و تخلیه و جابجائی فاضلاب پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 80.00 d5818e50-5e3f-4ac4-8d68-37f2676a5752.doc
ارزیابی کیفی 426.03 f45b3eae-7ba6-46c6-82d0-c99293234128.pdf
آگهی سایت 462.50 b8b1eee1-e6d2-4e54-ab2a-6e65f8811c61.doc
آگهی روزنامه 276.50 c07eaa82-fc89-4a52-b3a3-2cb1e05018f8.doc