جزییات مناقصه و مزایده

Online Moisture Analyzer

مناقصه

99/006R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Online Moisture Analyzer

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Online Moisture Analyzer

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 246.03 ab8dad3b-732c-4cf1-9e61-ee9f906c269b.pdf
آگهی سایت 258.63 8cafd856-8526-4b40-b90b-478d94a2f145.docx