جزییات مناقصه و مزایده

لاستیک ایرانی ( کامیون ) سایز 24×1200 به همراه نوار و تیوپ

مناقصه

99/004

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

لاستیک ایرانی ( کامیون ) سایز 24×1200 به همراه نوار و تیوپ

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

لاستیک ایرانی ( کامیون ) سایز 24×1200 به همراه نوار و تیوپ

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 81.00 3639f9a1-af26-4dd4-bfbb-581655bc573c.doc
ارزیابی کیفی 73.85 1f744e78-e6e4-4dde-a72c-efc887485a87.docx