جزییات مناقصه و مزایده

VALVE-ساخت داخل

مناقصه

98/016R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

VALVE-ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

VALVE-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 217.41 d695a4ab-f5a6-4ff3-bdf4-64ec4c2d3e17.pdf
آگهی سایت 49.60 e04413fd-8599-4c77-a6e5-5096fa7e95f4.docx