جزییات مناقصه و مزایده

بازرسی و تعمیرات دوره‌ای سطح B جهت دو دستگاه‌ توربین‌ گازی زیمنس سری 800 (SGT 800) پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/4083

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بازرسی و تعمیرات دوره‌ای سطح B جهت دو دستگاه‌ توربین‌ گازی زیمنس سری 800 (SGT 800) پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

 بازرسی و تعمیرات دوره‌ای سطح B جهت دو دستگاه‌ توربین‌ گازی زیمنس سری 800 (SGT 800) پالایشگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 276.50 a22a036b-37c9-40b1-8661-5e3c38e78866.doc
گزارش شناخت 149.98 b9ed3b75-a579-45a9-ab24-adcf0b226d89.pdf
ارزیابی کیفی 1719.88 b05aa4c3-2420-492b-925e-da2b8e4b88ea.pdf
آگهی سایت 246.29 ddedf66b-ad2f-43e4-8b10-9229ddbaa5c1.pdf