جزییات مناقصه و مزایده

تامین , نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی واحد گوگرد ( ساخت داخل)

مناقصه

98/016 R3 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

تامین , نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی واحد گوگرد ( ساخت داخل)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تامین , نصب و راه اندازی پکیج دانه بندی واحد گوگرد ( ساخت داخل)

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 131.05 c8a513f4-e3c6-4a61-99b0-395a324442df.docx
ارزیابی کیفی 92.49 460459f7-889d-4d1a-b49a-385bfd22abfa.docx
آگهی سایت 46.33 6b4bb9c0-7774-468e-9881-6aa0ca0b4ac0.docx